Ovo je stranica na kojoj se objavljuju objašnjenja i tumačenje Božje riječi – Biblije. Izlaganja Božje riječi na ovoj stranici potječu od raznih autora, ali svima im je zajedničko jedno, naime, napisana su u uvjerenju da nam Božja riječ pruža “uzor zdravih riječi” (2. Timoteju 1,13) – doslovno “sliku zdravih riječi”. Božja riječ, dakle, daje cjelokupnu sliku Božjih misli. No da bi se ta slika vidjela, potrebno je “ispravno razlagati riječ istine” (2. Timoteju 2,15) – doslovno “ispravno rezati”. Mnoge su istine tijekom povijesti kršćanstva krivo “izrezane”, a i nasilno “istrgnute” iz Božje riječi. Ova stranica je napravljena sa željom da barem u izvjesnoj mjeri doprinese “ispravnom izlaganju” kako bi “slika zdravih riječi” postala vidljiva još mnogima.